Ondernemers opleiding / Eigen Rijder

De term eigen rijder en zzp-er transport is uitgevonden om aan te geven dat je een zelfstandige transportondernemer bent met (meestal 1 auto, al dan niet in eigendom) en zonder personeel. Er is hier een belangrijk woord terug te vinden. Namelijk zelfstandige. Dat houdt in dat je een ondernemer bent en dus je als ondernemer moet gedragen, of te wel je hebt de verantwoordelijkheid over een onderneming. Je bent dus als eigen rijder geen werknemer meer!

Aanvang niveau

U dient in het bezit te zijn van uw autorijbewijs. en minimaal MBO denk niveau.

PLanning opleidingen:

 Kosten van onderstaande cursus Totaal pakket in 1 keer  €  1999.-

Losse modules zijn ook verkrijgbaar, klik dan aan de rechterzijden op de calculator voor de prijzen.

 Voor data kunt u het contact formulier invullen.

 Voor informatie van hoe het theorie examen wordt afgenomen, kun je op deze link klikken. filmpje

Wanneer je de vakbekwaamheid wilt behalen zijn er verschillende modules te volgen.

 • bedrijfsmanagement

 • personeelsmanagment

 • wegvervoer goederen, taxi of bus

 • internationaal goederen of bus

 • calculatie

 • financieel management

Uitleg van bovenstaande opleidingen:

Bedrijfsmanagement:

Vakbekwaamheid module Bedrijfsmanagement

Met de module Bedrijfsmanagement leert u niet alleen alles over de wettelijke kant van het oprichten van een onderneming, maar ook over het opstellen van een ondernemingsplan en uw onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten. Wat zijn belangrijke zaken in de bedrijfsvoering, hoe kunt u succesvol zijn, waarom moet een verlader of transporteur specifiek voor u kiezen? In deze module krijgt u een antwoord op deze vragen. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

Globale inhoud module Bedrijfsmanagement

 • Marketing

 • Oprichten van een onderneming

 • Vestigingseisen

 • Ondernemingsplan

 • Aansprakelijkheid

 • Zekerheids- en pandrecht

 • Faillissementsrecht

 • Verzekeringen

 • Criminaliteit

 • Vervoersovereenkomsten.

 

Examen Bedrijfsmanagement

Het examen vakbekwaamheid bedrijfsmanagement voor de ondernemer omvat 30 meerkeuze vragen.
Duur van het examen is 60 minuten en gaat via een computerexamen.
Er mogen geen naslagwerken gebruikt worden voor dit examen.
Er zijn 2 lesdagen voor deze module (zaterdagen en/of weekdagen)
Examenvorm: online
Aantal vragen: 30 meerkeuzevragen
Duur: 60 minuten
Slaagnorm 19 vragen van de 30 goed (65%)
Toelatingseisen / meenemen naar het examen: een wettig legitimatiebewijs en de oproep voor het examen
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: geen naslagwerken
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

 

Personeelsmanagement

vakbekwaamheid module Personeelsmanagement

De module Personeelsmanagement is bestemd voor transportondernemers in spe. U wordt wegwijs gemaakt in de wet- en regelgeving en leert waaraan u moet denken bij het aannemen en werken met personeel. De opleiding is bedoeld voor personen die een bedrijf willen starten of leiding willen geven in het goederenvervoer. De deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving en de in-, door- en uitstroom van personeel. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

Globaal overzicht module Personeelsmanagement

 • Algemene sociale wetgeving

 • Documenten

 • Personeelsplanning

 • Leiding geven

 • Hulpverlenende en controlerende instanties

 • CAO

 • Arbeidstijdenwetgeving

Examen module Personeelsmanagement

Het ondernemersdiploma examen vakbekwaamheid personeelsmanagement ondernemer omvat 30 meerkeuze vragen. Duur van het ondernemersdiploma examen is 60 minuten en gaat via een computerexamen. De CAO en de arbeidstijdenwetgeving mogen als naslagwerk gebruikt worden voor dit examen
Er zijn 2 lesdagen voor deze module (zaterdagen en/of weekdagen)

Examenvorm: online
Aantal vragen: 30 meerkeuzevragen
Duur: 60 minuten
Slaagnorm 19 vragen van de 30 goed (65%)
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: naslagwerken Arbeid-, rij- en rusttijden Wegvervoer en de CAO Busvervoer
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

 

Wegvervoer Goederen taxi of Bus

vakbekwaamheid module Wegvervoer Goederen taxi of bus

De branchespecifieke module Wegvervoer Goederen taxi of bus is noodzakelijk indien u werkzaam wilt zijn in het goederen of personen vervoer. Naast het vervoer wordt aandacht besteed aan logistieke en personen dienstverlening. Bovendien gaat deze module dieper in op branchespecifieke wetgeving, zoals de Wet Goederenvervoer over de Weg. De opleiding is bedoeld voor ondernemers die een transportbedrijf willen beginnen. Onderdelen van de opleiding worden ook aanbevolen voor chauffeurs, kwaliteitsmanagers, bedrijfsleiders, administrateurs en acquisiteurs die werkzaam zijn in de transportbranche. Daarnaast is deze opleiding voor die personen die vanuit hun functie in dienst van overheid of bedrijfsleven te maken hebben met de transportbranche. De deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van goederenvervoer binnen Nederland en voertuigkennis. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

Globale inhoud module Wegvervoer Goederen

 • Logistieke begrippen en activiteiten

 • Effectiviteit en efficientie

 • Distributieve activiteiten en distributief vervoer

 • Vormen van dienstverlening

 • Gecombineerd vervoer

 • Ritplanning, Ritadministratie en ladingsdocumenten

 • Communicatie en telematica

 • Vestigingsplaats, Infrastructuur en Ruimtelijke ordening

 • Lastdragers en verpakking

 • Laad- en losmiddelen

 • Kwaliteitssystemen

 • Vestigingseisen

 • Voertuigdocumentatie

 • Kenmerken en type voertuigen

 • Milieu en geluidshinder

 • Technische uitvoering voertuigen

 • Veiligheid voertuigen

 • Exploitatie voertuigen

 • Vervoer gevaarlijke stoffen

 • Vervoer bederfelijke goederen

 • Vervoer levende dieren.

Examen Wegvervoer Goederen taxi of bus.

Het ondernemersdiploma examen vakbekwaamheid omvat 44 meerkeuze vragen. Duur van het ondernemersdiploma examen is 75 minuten en gaat via een computerexamen. De Wet en Regeling Wegvervoer Goederen, het AVC en de Regeling Voertuigen mogen als naslagwerk gebruikt worden voor dit examen.


Er zijn 2 lesagen voor deze module (zaterdagen en/of weekdagen)

Examenvorm: online
Aantal vragen: 44 meerkeuzevragen
Duur: 75 minuten
Slaagnorm 28 vragen van de 44 goed (65%)
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: naslagwerken Wet Wegvervoer Goederen (WWG) en de Regeling Wegvervoer Goederen (RWG), de AVC 2002 en de Regeling Voertuigen (H5: Afd. 3, 12, 18 en H6)
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

Internationaal Goederen

vakbekwaamheid module Internationaal Goederen

De branchespecifieke module Internationaal Goederen van het ondernemersdiploma is noodzakelijk indien u werkzaam wilt zijn in het goederenvervoer, en leert u de elementaire zaken overgrensoverschrijdend goederenvervoer. De opleiding is bedoeld voor ondernemers die een transportbedrijf willen beginnen. Onderdelen van de opleiding worden ook aanbevolen voor chauffeurs, kwaliteitsmanagers, bedrijfsleiders, administrateurs en acquisiteurs die werkzaam zijn in de transportbranche. Daarnaast is deze opleiding voor die personen die vanuit hun functie in dienst van overheid of bedrijfsleven te maken hebben met de transportbranche. De deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van internationale goederenvervoer. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

Globale inhoud module internationaal goederen

 • Internationale markten voor het wegvervoer

 • Handelingen bij grensoverschrijding

 • Vervoersovereenkomsten CMR

 • Documentatie

 • Douane

 • Sociale aspecten buiten Nederland.

 • Internationaal vervoer gevaarlijke stoffen

 • Internationaal vervoer bederfelijke goederen

 • Internationaal vervoer levende dieren.

Examen Internationaal Goederen

De module internationaal goederen vakbekwaamheid examen omvat 30 meerkeuze vragen. Duur van het ondernemersdiploma examen is 60 minuten en gaat via een computerexamen. De Wet & Regeling Wegvervoer Goederen, het CMR en de landendocumentatie mogen als naslagwerk gebruikt worden voor dit examen.
Er is 2 lesdag voor deze module (zaterdagen en/of weekdagen)

Examenvorm: online
Aantal vragen: 30 meerkeuzevragen
Duur: 60 minuten
Slaagnorm 19 vragen van de 30 goed (65%)
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: naslagwerken TLN Landendocumentatie, het CMR-Verdrag, Wet Wegvervoer Goederen en de Regeling Wegvervoer Goederen
Examenmomenten: praktisch elke werkdag afhankelijk openingtijden examenlocatie
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

Calculatie

vakbekwaamheid module Calculatie

Goed weten hoe uw kosten gedragen worden, een gedegen kostprijs opstellen, weten welke marge u nodig heeft en dus weten hoe ver u wel of niet kunt inleveren op de tarieven. Cruciaal om te overleven in de sector . Haalt u slechts werk binnen of levert u toegevoegde waarde waaraan ook een prijskaartje mag hangen? De examens van de module Calculatie worden voor de doelgroepen goederenvervoer, taxi en bus specifiek aangeboden. Per examen komen dezelfde aspecten aan bod waarbij de casustiek betrekking heeft op goederenvervoer, dan wel taxi- of busvervoer. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

Globaal overzicht module Calculatie

 • Kostprijsberekening

 • Kosten van het voertuig of de combinatie

 • Loonkosten

 • Het toevoegen van de winst.

 • Verkoopprijs bepalen

 • Vormen van leasing

 • Omslagpunt lease-huur berekening

Examen module Calculatie

Het schriftelijk ondernemersdiploma vakbekwaamheid examen calculatie voor de ondernemer omvat case-vorm. Duur van het examen is 90 minuten en gaat via een schriftelijk examen. Er mogen geen naslagwerken gebruikt worden voor dit examen (rekenmachine krijgt u ter beschikking).
Er zijn 2 lesdagen voor deze module (zaterdagen en/of weekdagen)
Examenvorm: schriftelijk
Aantal vragen: variabel aantal open vragen
Duur: 90 minuten
Slaagnorm 55%
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: U krijgt tijdens het examen een rekenmachine van CCV te leen
Examenmomenten: twee tot drie keer per maand
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

Financieel Management

vakbekwaamheid module Financieel Management

Startende ondernemers willen vanzelfsprekend een financieel gezond bedrijf. Om dit te realiseren en nog belangrijker om een gezond bedrijf te blijven, is Financieel Management belangrijk. In deze module worden de elementaire beginselen van goed Financieel Management behandeld, zodat uw bedrijf niet alleen bij tegenwind overeind blijft maar ook nog steeds succesvol is. Nu en in de toekomst. De opleiding is bedoeld voor personen die een bedrijf willen starten of leiding willen geven aan een bedrijf in het goederen- of personenvervoer. Of voor diegenen die meer willen weten over financieel management. De deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden op het gebied van boekhouden en financiele analyse. U kunt deze module klassikaal volgen of kiezen voor de schriftelijke opleiding. De schriftelijke opleiding kunt u starten op ieder gewenst moment.

Globaal overzicht module Financieel Management

 • Balans en resultatenrekening

 • Opbouw boekhouding

 • Dagboeken, grootboeken, kolommenbalans

 • Kruisposten en vraagposten

 • BTW

 • Bijboekhouding/subadministratie

 • Werking computersystemen

 • Financiering/aantrekken van vreemd vermogen

 • Analyse van de jaarstukken

 • Kengetallen quick ratio, current ratio, solvabiliteit

Examen module Financieel Management

Het schriftelijk ondernemersdiploma examen vakbekwaamheid financieel management voor de ondernemer omvat meerkeuze vragen en een case-vorm. Duur van het ondernemersdiploma examen is 90 minuten en gaat via een schriftelijk examen.
Er mogen geen naslagwerken gebruikt worden voor dit examen (rekenmachine krijgt u ter beschikking).
Er zijn 3 lesdagen voor deze module (zaterdagen en/of weekdagen)

Examenvorm: schriftelijk
Aantal vragen: 20 meerkeuzevragen plus een variabel aantal open vragen
Duur: 90 minuten
Slaagnorm 55%
Uitslag: 5 jaar geldig
Extra informatie: U krijgt tijdens het examen een rekenmachine van CCV te leen
Examenmomenten: twee tot drie keer per maand
Examenlocaties: diverse locaties in Nederland

Code 95

Code 95 nascholing

1 weekse opleiding Start 17-12

Opl. 1 week
€ 649.-
Vrachtwagen

Vrachtwagen opleiding

Kans op baanbemiddeling Start Nu!

opleiding voor taxichauffeur

Taxichauffeur

Kans op baanbemiddeling Start Nu!

vanaf
€ 795.-
Bus

Buschauffeur

Kans op baanbemiddeling Start Nu!