Algemene Voorwaarden Verkeersschool Leo Cremers

Voorwaarden Verkeersschool Leo Cremers

1.     Planning

Bij het ontvangen van uw planning: controleer de datum en tijden.   Zijn er tijden waar u verhinderd   bent, geeft u deze  meteen op kantoor door per e mail info@leocremers.nl.Wij zullen in overleg met u een nieuwe afspraak maken. u krijgt van ons op uw planning per mail toegezonden.

Belangrijk !!! met klem wijzen wij u erop dat wanneer er een examen datum en tijd op uw planning   wordt vermeld, dat dit onder voorbehoud is. Deze datum en tijd wordt pas definitief zodra u de oproep brief van het CBR ontvang, Aan de planning kunnen dan ook geen rechten worden ontleent. Indien het in onze planning mogelijk is, kunt u uw rijles (mits het geen leskamp is) verzetten zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn. Let hier wel bij op: Lessen die geannuleerd of verzet worden, die binnen 48 uur plaats vinden, dienen wel betaald te worden.

 

2. Betalingsafspraken BIj eenzijdige opzegging van Client zal Evt. te goed aan geld wordt niet terug betaald, wel kunt u hiervoor binnen 1 jaar vanaf factuurdatum evt. een andere opleiding volgen, ook is het bedrag overdraagbaar naar een andere klant

3. Leskamp. Indien u een leskamp C/CE volgt en er is geen 2de persoon zullen de 40 duo lessen omgezet worden naar 25 enkele lessen.

 

4. Gezondheids verklaring

Let op voordat je begint aan een vrachtwagen opleiding, moet je een eigen verklaring hebben ingeleverd bij het CBR voor de categie C deze mag niet ouder zijn dan 1 jaar anders is deze weer verlopen. als dit niet is gebeurd mag je niet op examen  Let op, u  dient een eigen verklaring op de gemeente te halen en deze te laten invullen door een ARBO    erkende arts. Tevens dient u deze ook zelf nog in te vullen, en ingevuld op te sturen.Let op voordat je begint aan een aanhangwagen opleiding, moet je in het bezit zijn van een C rijbewijs zonder dit rijbewijs mag je niet deelnemen aan de aanhangwagen lessen, en je moet tevens ook een eigen verklaring hebben ingeleverd bij het CBR voor de categie CE deze mag niet ouder zijn dan 1 jaar anders is deze weer verlopen. als dit niet is gebeurd mag je niet op examen      Indien u een C E opleiding volgt binnen 3 jaar van de dokterskeuring, is het niet meer noodzakelijk om de dokterskeuring te ondergaan. U dient dan alleen een ingevulde eigen verklaring op te sturen. U hoeft geen ev te halen indien u uitsluitend een theorie opleiding volgt. LET OP: indien de eigenverklaring niet is vrijgegeven door het CBR, op de dag van u examen dient u het examen zelf te betalen.5 weken nadat u de eigen verklaring heeft opgestuurd,  krijgt u van het CBR een brief waarin staat dat u         goedgekeurd/afgekeurd  bent. Indien u na 5 weken nog steeds niets gehoord heeft, dient u contact op te nemen met het CBR  onder het telefoon nummer 040-2502802. Staat in de brief dat  u niet goedgekeurd bent, geef dit dan meteen door aan de verkeersschool.

 

5. Legitimatie.  Let op. Bij uw rijopleiding en bij de theorie en praktijk examens dient u altijd een geldig rijbewijs B bij u te hebben. Bij de CE opleiding, dient u , uw C rijbewijs bij u te hebben. U dient op de dag van het praktijkexamen  in het bezit te zijn  van 2 geldige theorie uitslagformulieren, (RV1 ( verkeer met techniek ) 2 jaar geldig, V2C ( goederen vervoer  2 jaar geldig). Neem deze     formulieren mee op het praktijkexamen. De kosten van het aanvragen van een nieuw praktijkexamen zullen anders volledig in rekening worden gebracht

6.   Theorie Cursus.  Indien u de cursus RV1 of V2C doet dient u op de dag van de cursus op het volgende adres aanwezig te zijn: De boeken krijgt u op de dag van de cursusaangeboden. Deze boeken krijgt u in bruikleen. Nadat u geslaagd bent, dient u binnen 14 dagen deze boeken  in te leveren bij de verkeersschool Te Eijgelshoven.  Indien niet  ingeleverd, krijgt u een factuur toegezonden, deze dient u binnen 8 dagen te betalen.Tevens dient u mee te nemen op de dag van de cursus:  pen en papier, indien u reeds een boek heeft het boek, eventueel  lunch. Het theorie-examen RV1 en V2c zal schriftelijk plaats vinden. 

 

7. Examen Oproep Voordat u op examen gaat, krijgt u een oproepbrief thuis gestuurd. Let op !! het adres waar u op examen moet, kan verschillen. In de oproepbrief staan uw persoonsgegevens,controleer deze op juistheid. Zijn de gegevens niet juist, geef dat dan meteen door op kantoor. U dient op eigen gelegenheid naar het praktijkexamen en het theorie-examen te gaan

8. Het praktijk examen C. U dient u op het praktijkexamen mee te nemen: een geldig certificaat  RV1 en V2C, de oproepbrief en het geldig rijbewijs B. Het examen zal in het geheel ongeveer 90 minuten dure het praktijk examen CE. U dient u op het praktijkexamen mee te nemen: een geldig legitimatiebewijs, de oproepbrief en geldig rijbewijs C. Het examen zal in het geheel ongeveer 90 minuten duren. u

9. Uitslag ExamenZodra u op theorie examen bent geweest geef dan uw uitslag door per mail info@leocremers.nl of     per telefoon, . Let op !! indien u gezakt bent, geef dan ook even door dat uw rijopleiding uit de planning moet daar deze anders gewoon betaald moet worden en u dan niet op rijexamen mag. Als u geslaagd bent voor de theorie Verkeer Techniek en Administratie, geef dan even door dat uw vrachtwagen opleiding en aanhangwagen opleiding ingepland moet worden.

Geslaagd !! zodra u geslaagd bent voor uw vrachtwagen opleiding, dan moet u een bestuurderskaart aanvragen bij de KIWA, bij reïntegratie trajecten kunt u dit ook regelen via ons kantoor.

10. Klachtenafhandeling  Wanneer je ontevreden bent over (een onderdeel van) onze dienstverlening, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Wij bieden je 2 mogelijkheden voor het indienen van een klacht, te weten: Neem per mail contact op met info@leocremers.nl  Een klacht wordt direct in behandeling genomen en je ontvangt binnen 5 dagen van ons hierover een bericht. De beslissing over de klacht zal uiterlijk binnen 4 weken aan u schriftelijk ( mail) aan u kenbaar worden gemaakt. Indien wij langer tijd nodig hebben voor onderzoek, geven wij u een indicatie op welke termijn wij uitsluitsel kunnen geven. Iedere klacht en wijze van afhandeling registreren wij voor een periode van ten minste 3 jaren. Klachten worden vertrouwelijk behandeld door de directie van Verkeersschool Leo Cremers,

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht, Dan kunt u uw klacht deponeren bij beroeps instantie:

                Aanwerk Scholing.

                T.a.v. Klantenservice - Klachtenafhandeling

                Eurode park 1-13

                6416 KB Kerkrade

 

Wanneer je een klacht hebt over jouw rij-instructeur of over een kantoormedewerker dan wordt deze nooit behandeld door deze medewerker! De medewerker waarover de klacht gaat, wordt wel gehoord. De klachten zullen zo snel als mogelijk worden afgewikkeld. Het oordeel van de beroeps instantie is uiteindelijk voor ons bindend.

11.Privacy Verklaring Verkeersschool Leo Cremers, Verplicht zich bij het aangaan van samenwerking met Cliënt hierbij de Privacy wet ( WBP ) te hanteren zoals dit beschreven staat in de  Wet bescherming persoonsgegevens, Volgens de richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281).

12 Vragen over uw opeiding of van administratieve aard zullen op werkdagen binnen 48 uren per mail dan wel telefonisch worden behandeld. Mochten de vragen van dien aard zijn dat er meer tijd nodig is dan zal de client dit schriftelijk worden meegedeeld met daarop een indicatie van de te verwachten einddatum omtrent deze vraag.

13 Bereikbaarheid Ons kantoor is 24/7 dagen per week bereikbaar per e mail, u kunt ook het contact formulier invullen op deze site.

14 Inschrijving Na inschrijving van de cursist heeft hij een bedenktijd van 14 dagen.

 

 

 

Code 95

Code 95 nascholing

1 weekse opleiding Start 17-12

Opl. 1 week
€ 649.-
Vrachtwagen

Vrachtwagen opleiding

Kans op baanbemiddeling Start Nu!

opleiding voor taxichauffeur

Taxichauffeur

Kans op baanbemiddeling Start Nu!

vanaf
€ 795.-
Bus

Buschauffeur

Kans op baanbemiddeling Start Nu!